Bestellen

Bestelinformatie

Het boek komt eind november 2022 op de markt.

Tot 1 oktober 2022 is het boek te bestellen tegen de voorintekenprijs van € 19,95. Na die datum is de prijs € 24,95.

Hoe te bestellen:

Maak voor 1 oktober het bedrag over voor het aantal exemplaren dat u wilt bestellen naar:

Rabobankrekening

NL33 RABO 0313 3589 31

t.n.v. Beeldhouwersgilde Hattem e.o.

Onder vermelding: ‘Boek 50 jaar beeldhouwen’ en uw naam en adres.

Of stuur een email naar:

beeldhouwersgildehattem@outlook.com

Vermeld uw naam en adres en het aantal boeken dat u wilt bestellen. U ontvangt een rekening en na betaling ontvangt u de boeken.

Of via onderstaand formulier.

Vermeld uw naam en adres en het aantal boeken dat u wilt bestellen. U ontvangt een rekening en na betaling ontvangt u de boeken.