Initiatieven

Initiatieven van het gilde zijn erop gericht meer beleving bij bewoners en bezoekers te creëren in en om de Hanzestad Hattem door kunst en ambacht. Het gilde wil laten zien dat er meer mogelijk is door ambachtelijk werken, laten ervaren wat het is om scheppend bezig te zijn.

Terugkerende activiteiten

Voor leden van het Beeldhouwersgilde is het mogelijk om mee te doen aan een jaarlijkse wisseltentoonstelling in de Stadstuin bij de Dijkpoort in Hattem. Hier staan een viertal sokkels waar jaarlijks, tijdens de kunstmarkt in Hattem, nieuwe beelden onthuld worden.

Het streven is om ieder jaar in januari een gezamenlijke expositie met de schildersgroepen van Marieke Havekes en Carla Hagemans te organiseren in het stadhuis van Hattem.

Elk jaar is er rond april een afsluitende tentoonstelling met een hapje en een drankje in Steengoed Atelier Beernink. Waar we kunnen laten zien wat er in het afgelopen jaar door de beeldhouwers is gemaakt.

De Algemene Leden Vergadering is altijd in september met na de pauze een lezing door een professioneel beeldend kunstenaar.