Bestuur

Het bestuur van het Beeldhouwersgilde Hattem bestaat uit de volgende leden:

Albert van de Streek voorzitter email: avandestreek@beeldhouwersgildehattem.nl

Henk van den Berg secretaris
email: hvandenberg@beeldhouwersgildehattem.nl

Bram van Staveren penningmeester 
email: bvstaveren@beeldhouwersgildehattem.nl

Wendy de Carpentier Wolf lid email: wendydecarpentierwolf@beeldhouwersgildehattem.nl

Annelies Hardam lid

email: ahardam@beeldhouwersgildehattem.nl

Henk Beernink adviseur 
email: hbeernink@beeldhouwersgildehattem.nl

Contact met het bestuur kan via het contactformulier of via email beeldhouwersgildehattem@outlook.com