Wie zijn wij

Wij van het Beeldhouwersgilde Hattem en Omgeving zijn een vereniging (KvK-nummer 66917107) met het doel het ambacht van het beeldhouwen te beoefenen en een ontmoetingscentrum te zijn voor beeldhouwers. Het Beeldhouwersgilde wil de belangen van beeldhouwers behartigen en is een overkoepelend orgaan van professionele en amateur beeldhouwers die breed functioneren binnen de maatschappij.

Het gilde wil laten zien dat er meer mogelijk is door ambachtelijk werken, laten ervaren wat het is om scheppend bezig te zijn. Om dit te bewerkstelligen zijn er terugkerende initiatieven voor de gilde leden. Lees meer….