Privacy

Privacy beleid Beeldhouwersgilde Hattem e.o.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 september 2018.

In mei 2018 is de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze wet is ook van toepassing op het ‘Beeldhouwersgilde Hattem e.o.’

Het Beeldhouwersgilde heeft een ledenadministratie waarin een beperkt aantal persoonsgegevens zijn vast gelegd zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

Wij, algemeen bestuur van het Beeldhouwersgilde Hattem e.o. verklaren hierbij dat de gegevens uit het ledenbestand alleen gebruikt mogen worden voor het Beeldhouwersgilde Hattem e.o.. De gegevens worden in een Excel bestand gearchiveerd door de secretaris van het bestuur.

Zodra een lid zich terugtrekt worden zijn gegevens binnen één jaar verwijderd uit het bestand.

Elk lid mag zien wat er in het bestand is geregistreerd betreffende zijn/haar persoon en mag dit ook laten wijzigen.

Mails aan het hele bestand worden BCC verstuurd.
Voor het samenstellen van een fotoboekje zal aan de betreffende personen toestemming worden gevraagd alvorens ze op te nemen in het boekje.